Formula SQL
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
Formula SQL

Cilent/Sever 100% บน Database SQL

FORMULA SQL โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีเชื่อมโยงถึงกันอย่างอัตโนมัติ

          ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วโปรแกรมทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Cilent/Sever 100% บน Database SQL รองรับข้อมูลได้มากกว่า 1,000,000 Transaction ซึ่งรองรับขนาดใหญ่ รองรับข้อมูลได้ปริมาณมาก ไม่จำกัดปีที่ทำงาน ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป , บริการ , รับเหมา – ก่อสร้าง , นำเข้า – ส่งออก การผลิต และอื่นๆ ฯลฯ ... ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา ลักษณะการทำงานเป็นแบบเมนูใช้ง่าย มีเครื่องมือในการใช้คำสั่งบนจอภาพ ที่อธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด มีคู่มือภาษาไทย และสอบถามการใช้งานได้ทางโทรศัพท์

 

 

                                                          รายละเอียดความสามารถโปรแกรม   คลิกดู  -->     A4-Formula SQL.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250