- ประเภทเอกสารในระบบ
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
- ประเภทเอกสารในระบบ

  ประเภทเอกสาร การบันทึกเอกสารในแต่ละระบบ แต่ละขั้นตอนที่ใช้ในแต่ละองค์กร อาจมีความแตกต่างกันได้

ระบบขาย

QS     -ใบเสนอราคา

SO     - ใบรับคำสั่งซื้อ (เพื่อให้ระบบมีรายงานสินค้าค้างส่งลูกค้า , หรือใช้ทำเป็นบิลใบส่งของชั่วคราว ก็ได้ (แต่ยังไม่ตัดสต็อค)

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

SR     1.1 ขายสด  (สำหรับธุรกิจที่มีการแยกเอกสารประเภทขายสด / ขายเชื่อ)  ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ  ทันที

SI       1.2 ขายเชื่อ (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ) -->  ระบบลูกหนี้     SL ใบวางบิล   -->   RI  ใบเสร็จรับเงิน

SC     - ใบลดหนี้ขายสด

SM     - ใบลดหนี้ขายเชื่อ

SD     - ใบเพิ่มหนี้ขายสด

SX     - ใบเพิ่มหนี้ขายเชื่อ

ธุรกิจงานบริการ

SU     2.1 ขายสด  (สำหรับธุรกิจที่มีการแยกเอกสารประเภทขายสด / ขายเชื่อ)  ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ  ทันที

SV      2.2 ขายเชื่อ (ใบแจ้งหนี้)  Vat รอนำส่ง   -->   ระบบลูกหนี้     SL ใบวางบิล   -->   RV  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Link Vat ขาย)

SA     - ใบลดหนี้ขายสด

SN     - ใบลดหนี้ขายเชื่อ

SB     - ใบเพิ่มหนี้ขายสด

SZ     - ใบเพิ่มหนี้ขายเชื่อ

=========================================================================================

ระบบซื้อ

PO     -ใบสั่งซื้อ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

BR     1.1 ซื้อสด  (นำใบกับกับภาษี/ใบส่งของ (ซื้อ) มาบันทึกเพื่อรับสต็อคเข้าจากการซื้อ โดยจ่ายชำระทันที)

BI       1.2 ซื้อเชื่อ (ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ)       ระบบเจ้าหนี้     PL ใบวางบิล   -->   PI  ได้รับใบเสร็จรับเงิน

BC     - ใบลดหนี้ซื้อสด

BM     - ใบลดหนี้ซื้อเชื่อ

BD     - ใบเพิ่มหนี้ซื้อสด

BX     - ใบเพิ่มหนี้ซื้อเชื่อ

ธุรกิจงานบริการ

BU     2.1 ซื้อสด  (สำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อสินค้า แบบมี VAT โดยนำใบกำกับภาษีมาบันทึก จ่ายทันที)

BV     2.2 ซื้อเชื่อ (ใบแจ้งหนี้)     ระบบเจ้าหนี้     PL ใบวางบิล   -->   PI  ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Link Vat ซื้อ เมื่อจ่ายชำระ)

BA      - ใบลดหนี้ซื้อสด

BN     - ใบลดหนี้ซื้อเชื่อ

BB      - ใบเพิ่มหนี้ซื้อสด

BZ      - ใบเพิ่มหนี้ซื้อเชื่อ

==========================================================================================

ระบบสต็อค

AJ     - ปรับยอด (เพิ่ม-ลด)              ใช้ในการปรับปรุงยอด เช่น บันทึกยอดยกมา , ปรับปรุงสต็อคสินปี

WR    - ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต          ใช้ในการเบิกวัตถุดิบไปผลิต (วัตถุดิบตัดออก) ไปงานระหว่างทำ

FR     - ใบรับสินค้า                           ใช้ในการรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ พร้อมขาย (สต็อครับเข้า)

TR      - ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง     ใช้ในการย้ายสินค้า จากคลังหนึ่งไปยังคลังหนึ่ง (ไม่ตัดสต็อค)

==========================================================================================

ระบบสินทรัพย์

 - ทะเบียนสินทรัพย์                           คำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติ จากทะเบียนสินทรัพย์รายตัว ไปสมุดรายวันทั่วไปอัตโนมัติ

==========================================================================================

ระบบบัญชี            ** พิมพ์ VOUCHER ปะหน้ารายการค้าในการลงบัญชี **

1     JV     สมุดรายวันทั่วไป

2     PV     สมุดรายวันจ่าย

3     RV     สมุดรายวันรับ

4     AP     สมุดรายวันซื้อ

5     AR     สมุดรายวันขาย

 ใช้สำหรับการลงบัญชีรายวัน ตามสมุดรายวันประจำบริษัท เช่น

- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่มี VAT 

- ปรับปรุงรายการบัญชี เช่น ภาษีซื้อ - ภาษีขาย ประจำเดือน

- ปรับปรุงรายการบัญชี เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53 , 3 ค้างจ่าย นำส่ง

 - ปรับปรุงประกันสังคมรอนำส่ง - ค้างจ่าย ประจำเดือน

 - จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 นำส่งสรรพากร

- จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 53 ,3 นำส่งสรรพากร

- บันทึกรายการทางธนาคาร ดอกเบี้ยรับ ,ค่าธรรมเนียม,โอนเงินระหว่าง ธ.

 - ปิดบัญชี

 - ฯลฯ.................................

==========================================================================================

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250