โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
การสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงินค่าสินค้า สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ชำระ ณ วันติดตั้ง  หรือวันที่ส่งมอบสินค้า

 

2. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เมอริทซอฟท์ จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร

 สาขา  เลขที่บัญชี
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาถนนพระรามที่9-ศรีนครินทร์  เลขที่ 354-1-22956-4

- เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย "บริษัท เมอริทซอฟท์ จำกัด "

- กรณีนำฝากเช็ค ให้ฝากเข้าธนาคารของ บริษัท เมอริทซอฟท์ จำกัด

** กรณีโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเช็ค หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) มาที่

      หมายเลข 0-2678-1225  หรือ E-mail มาที่ meritsoft@hotmail.com

กรุณาจัดส่งรายละเอียดแจ้งกลับยังบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ระบุชื่อบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ

- ระบุชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทร.ติดต่อ

- เปิด PO สั่งซื้อ ตาม Product ที่ต้องการ  พร้อมแนบแผนที่ในการติดตั้งและอบรม

- ระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250