- การปิดบัญชี
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
- การปิดบัญชี

ขั้นตอนการปิดบัญชี
เมื่อผู้ใช้งานบันทึกรายการรายวันต่างๆ เสร็จแล้ว หากต้องการปิดงวดบัญชีควร ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ว่าตัวเลขถูกต้องหรือไม่ จากตรวจสอบบัญชีแยกประเภท หรือกระดาษทำการ จากนั้นให้ทำประมวลผล Recalculate  แยกประเภท ที่เมนูบำรุงรักษาข้อมูลก่อน


การตรวจสอบยอดภาษีซื้อและภาษีขาย ให้ไปดูที่รายงาน ที่ระบบภาษี

1
เลือกภาษีขาย ให้ระบุเดือนที่ต้องการทราบยอดรายงานภาษีขาย เช่น 01/01/50 ถึง 31/12/50 ได้ยอดเท่าไหร่ให้บันทึกไว้
2
เลือกภาษีซื้อ ให้ระบุเดือนที่ต้องการทราบยอดรายงานภาษีซื้อ เช่น 01/01/50 ถึง   31/12/50 ได้ยอดเท่าไหร่ให้บันทึกไว้

หรือไปตรวจสอบได้ที่รายงานกระดาษทำการก็ได้ ได้ยอดภาษีซื้อ-ขายเท่าไหร่ให้บันทึกไว้

1 ขั้นตอนการปิดภาษีทุกสิ้นเดือน
    โอนปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย เข้าบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดูรายงานภาษีซื้อ เพื่อหามูลค่าภาษีที่ต้องขอคืน
ดูรายงานภาษีขาย เพื่อหามูลค่าภาษีที่ต้องนำส่ง
เมื่อทราบมูลค่าภาษีแล้ว ก็พิจารณาว่าจะต้องขอคืนหรือนำส่งภาษี แล้วทำการ บันทึกบัญชีลงไป ที่เมนูระบบบัญชี --> บันทึกรายวัน --> สมุดรายวันทั่วไป F3 เพิ่มเอกสาร ให้ทำการค้นผังบัญชีแต่ละหน้าที่ ของภาษีขาย และภาษีซื้อ มาทำการบันทึกรายวัน(ขั้นตอนนี้ให้บันทึกทุกสิ้นเดือน

 

 

2. ปิดสินค้าคงเหลือเข้าต้นทุนขาย

    กรณีที่รูปแบบการบันทึกบัญชีสินค้าเป็นแบบ Periodic โดยการให้โปรแกรมสั่งคำนวณยอดสินค้าปลายงวดให้อัตโนมัติ แล้วนำยอดสินค้าคงเหลือบันทึก ผลต่างเข้าต้นทุนขาย โดยการลงรายวันที่สมุดรายวันทั่วไป   

 

 

3. คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
    สั่งให้โปรแกรมประมวลผลค่าเสื่อมราคาจากฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้คีย์ไปแล้ว โดยเข้าไปที่ระบบสินทรัพย์ เลือกเมนูให้เครื่องประมวลผลค่าเสื่อมระบุช่วงเดือนที่ ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา โปรแกรมจะทำการคำนวณ ค่าเสื่อมราคาและบันทึก บัญชีอัตโนมัติให้ที่ระบบบัญชีด้วย ระบบสินทรัพย์ --> บันทึก --> ให้เครื่องประมวลผลค่าเสื่อม--> ระบุช่วงเดือนที่ต้องการประมวลผลค่าเสื่อมราคา (เมื่อสั่งให้เครื่องคำนวณอัตโนมัติแล้ว หากตรวจสอบตารางค่าเสื่อมแล้วไม่ถูกต้อง อาจจะด้วยเหตุผลระบุค่าทะเบียนสินทรัพย์ผิดพลาด ก็สามารถสั่งยกเลิกการคำนวณได้ แล้วกลับไปแก้ไขทะเบียนสินทรัพย์ใหม่ แล้วสั่งให้โปรแกรมคำนวณใหม่ได้ตลอด) 


4. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
    การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนั้น สามารถให้โปรแกรม ทำการบันทึกให้อัตโนมัติได้ โดยทำที่ระบบบัญชีจากนั้น โดยเข้าไปที่สมุดรายวันทั่วไปแล้วกด F3 เพิ่ม Voucher 1 ใบ ระบุวันที่ที่ต้องการปิดงวดบัญชี จากนั้นที่ช่อง TYPE ให้ระบุเป็น C (CLOSE) ให้เลือก ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย คือ ให้โปรแกรมช่วยสรุปยอดบัญชี ในหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย Voucher ที่อยู่ในงวดบัญชีที่เราระบุ มากลับข้างทางบัญชีให้และจะบันทึกผลต่างเป็นบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิให้อัตโนมัติ

(ในหัวข้อนี้จะเลือกแบบ ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย โปรแกรมจะทำการลงบัญชีกลับรายของบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ)


ปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสม
    หลังจากขั้นตอนการปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย ผู้ใช้งานจะได้ตัวเลขของบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิ (ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขด้านเดบิต หรือเครดิตก็ได้) และให้นำตัวเลข มาบันทึกบัญชีโอนเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสม
      โดยกด F 3 เพิ่ม Voucher และระบุวันที่ที่ต้องการปิดบัญชี หลังจากระบุวันที่ โปรแกรมจะมีข้อความขึ้นมาเตือนไม่ให้ใส่รายการแบบอื่นนอกจาก TYPE C เท่านั้น  ให้เลือก "บันทึกแบบการลงรายวันเอง"

 

ขั้นตอนการเรียกดูงบการเงิน

 

    โปแกรมสามารถเลือกพิมพ์งบได้ 2 แบบคือ จากสูตรงบการเงินที่ออกแบบเอง และแบบ AUTOMATIC

    ขั้นตอนการเลือก  ให้ระบุช่วงเดือนที่ต้องการดูงบได้ทันทีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250