หลักสูตรการอบรม
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
หลักสูตรการอบรม

                                          หลักสูตรตารางการอบรม กำหนดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 -16.00 น.

ศึกษาระบบการทำงานและเอกสารขององค์กร

- การเตรียมฐานข้อมูลเพิ่อเริ่มใช้ระบบ

1.1 ฐานข้อมูลประจำบริษัท        1.3 ฐานข้อมูลสินค้า     1.5 ฐานข้อมูลเจ้าหนี้             1.7 ฐานข้อมูลธนาคาร

1.2 ฐานข้อมูลผังบัญชี               1.4 ฐานข้อมูลลูกหนี้     1.6 ฐานข้อมูลสินทรัพย์

- การบันทึกยอกยกมาแต่ละระบบ

1.1 ยอกยกมาทางด้านบัญชี 1.3 ยอดยกมาทางด้านลูกหนี้ 1.5 ยอดยกมาทางธนาคาร

1.2 ยอดยกมาทางด้านสินค้า 1.4 ยอดยกมาทางด้านเจ้าหนี้

- แนะนำการเชื่อมโยงการผูกเล่มเอกสาร และหน้าที่สภาวะการณ์ที่ใช้ในการลงบัญชี การบันทึกรายการค้า

- ระบบจัดซื้อ / ออกใบสั่งซื้อ / เพิ่ม / ลดหนี้

- ระบบขาย / ใบรับคำสั่งซื้อ / เพิ่ม / ลดหนี้ - ระบบลูกหนี้ / จัดทำใบวางบิล / การรับชำระหนี้ / ระบบเช็ค

- ระบบเจ้าหนี้ / รับใบวางบิล / การจ่ายชำระหนี้ / ระบบเช็ค

- แนะนำการออกแบบฟอร์มเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน

- แนะนำรายงานวิเคราะห์และตรวจสอบระบบจัดซื้อ และ ระบบขาย

- การบันทึก VOUCHER ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- แนะนำการบำรุงรักษาระบบ สำรองข้อมูล Backup Data แนะนำการจัดเรียงข้อมูล ประมวลผลแยกบัญชี เพื่อ

บำรุงรักษาข้อมูลก่อนการปิดบัญชี

- ปิดภาษีซื้อ ภาษีขาย 1.1 กรณีมีการเปิดเอกสารซื้อขายในระบบ 1.2 กรณีดูแยกประเภทจากระบบมาปิด หรือ คำนวณจากรายงานภาษีที่ยื่นส่งสรรพากรมาปิด

- ปิดสินค้าคงเหลือ (กรณีปิดสินค้าคงเหลือแบบ Periodic) กรณีทีมีการเปิดเอกสารซื้อขายในระบบ เป็นการเรียกดูรายงานสินค้าคงเหลือจากระบบนำมาปิด

- ปิดสินทรัพย์ คำนวณค่าเสื่อมสะสม โปรแกรมคำนวณปิดค่าเสื่อมให้อัตโนมัติ

- ปิดรายได้ - ค่าใช้จ่าย โปรแกรมปิดรายได้ – ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ

- โอนกำไรขาดทุนสุทธิ เข้า กำไรสะสม แนะนำการเรียกดูงบการเงิน

- Backup 1 สำรองข้อมูลก่อน การ Post รายการทางบัญชี

- สั่ง Post รายการบัญชี เพื่อดูงบการเงิน - แนะนำการเรียกดูงบCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250