บริการหลังการขาย
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
บริการหลังการขาย

 บริการในชุดโปรแกรมบัญชี ต่อ 1 Licene

 

- ติดตั้งถึงสถานที่ 1 ครั้ง (ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่าย)
- บริการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี ถึงสถานที่
- คูปองอบรมที่ศูนย์บริการ 
- คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 
- CD ติดตั้งโปรแกรม 1 แผ่น (ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง)
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ฟรี ! 
- ให้การ Support ผ่าน Internet ฟรี ! 1 ปี
- ให้บริการออกแบบฟอร์มพิมพ์ 5 ฟอร์ม  (และฟอร์มสำเร็จในโปรแกรม 80 ฟอร์มเลือกใช้ได้ทันที) 
- ให้บริการโอนฐานข้อมูลจาก Excel (สินค้า,ลูกค้า,เจ้าหนี้) เข้าระบบ
 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   (รายละเอียดดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามโปรโมชั่นในแต่ละเดือน)

การให้บริการหลังการขาย

- CONSULTING SERVICE 
บริการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Software ไปช่วยในการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่น และเรามีพันธมิตรทางธุรกิจในหลายๆ ด้านที่ช่วยในการให้บริการท่านได้อย่างที่เรียกว่า Total Business Solutions แบบครบวงจร

- TECHNICAL SERVICE 
บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์กร รวมถึงป้องกันไวรัส สแปม สปายแวร์ โดยทีมงานมืออาชีพ


- CUSTOMER SUPPORT

รับแก้ปัญหา หรือกรณีศึกษาจากลูกค้าได้ตลอดเวลา สามารถหาวิธีแก้ไขหรือตอบปัญหากับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามระแบบ Customer Support Center

 

SOFTWARE CUSTOMER SUPPORT
บริการด้านการจัดเตรียม ติดตั้ง ดูแลซอฟต์แวร์ทางธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และระบบต่างๆ


- ให้บริการ Support ดูแลการใช้งานโปรแกรมบัญชี
- ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ท่านอย่างเร็วที่สุด โดยปกติจะไม่ให้เกินหนึ่งวันทำการ
- ให้บริการอัพเดท (update) เวอร์ชันรุ่นล่าสุดภายใน 6 เดือนหลังจากนั้นคิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี
- ให้บริการข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ การเพิ่มเติมโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงพระราช    
บัญญัติ รวมทั้งการจัดโปรโมชั่นพิเศษในโอกาสต่างๆ
- ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อแนะนำต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม


การให้บริการอื่นๆ

- ให้คำแนะนำเสริม 'tips' เพื่อให้ท่านสามารถใช้โปรแกรมบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คำอธิบายทุกระบบการทำงานรวมถึงการทำงานในลักษณะเฉพาะของโปรแกรมบัญชี 
- ให้การวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจสืบเนื่องจากการใช้โปรแกรมบัญชี 
- ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมสำหรับบางกรณีเป็นพิเศษ
- เก็บรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ของท่านเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แม้ว่าบริษัทฯ พยายามที่จะช่วยคุณกู้ข้อมูลหรือซ่อมแซมข้อมูลให้ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะทำการซ่อมแซมข้อมูลของคุณให้กลับคืนมาได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณควรทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำอย่างน้อย 3 ที่ด้วยกัน 
  

- กรณีที่คุณต้องการให้ support มากกว่าในสัญญาบริการที่เรามี กรุณาติดต่อทีมงานบริการ support  เพื่อสอบถามข้อมูล และบริการเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการรู้ เราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซด์แล้ว

- รับติดตั้งโปรแกรม การโอนย้ายข้อมูล โอนโปรแกรมย้าย Server
- รับ Upgrade  ติดตั้งและโอนย้ายข้อมูล
- การใช้งานการประยุกต์โปรแกรมให้กับลักษณะเฉพาะธุรกิจ (Implement)
- รับอบรมเพิ่มเติม (Trainning) 
- รับ แก้ไข เพิ่ม แบบฟอร์ม (Form) รายงาน (report) 
- รับออกแบบงบการเงิน ผังบัญชีทุกชนิด ตามความต้องการของลูกค้า 
- บริการ ตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูล รับกู้ข้อมูล

 

*เมื่อต้องการติดต่อขอรับบริการจากทีมงาน กรุณาแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้*

ชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ   
อธิบายรายละเอียดของปัญหา รวมถึงข้อความผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอ เจ้าหน้าที่จะบริการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ตามหน้าจอโปรแกรมที่ปรากฏCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250