พิสูจน์ ! ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
พิสูจน์ ! ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

Ø     มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการประยุกต์กับงานจริงของหลากหลายธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร รองรับหลายบริษัท ฝ่าย แผนก โครงการโดยสามารถติดตั้ง ปรับแต่งระบบให้เข้ากับระบบที่ทำด้วยมืออยู่ก่อนได้ดีกว่า

Ø     พิมพ์ใบเสนอราคา,ใบรับคำสั่งซื้อ,ใบส่งของชั่วคราว,ใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับฯ,ใบเสร็จ,ใบวางบิลใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้,หนังสือรับรอง ภงด.3,53,ใบเบิกวัตถุดิบ,ใบโอนสินค้า,ใบรับสินค้าที่ผลิตเสร็จ,เช็ค,ใบนำฝาก,ใบสำคัญรายวันรับ-จ่าย ฯลฯ...

Ø     สามารถเริ่มงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมาบันทึกภายหลังได้ ทำให้ไม่ต้อง

       รอรวบรวมข้อมูลของงวดก่อนให้ครบถ้วน หรือถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถเริ่มระบบใหม่ได้ทันที

Ø     สามารถเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมูลเกือบทุกชนิดได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าๆออกๆจากหน้าจอ อันทำให้เกิด ความล่าช้าและความสับสนในการบันทึกข้อมูล ลองนึกถึง ขณะที่กำลังจะออกจากบิลขายสักใบแล้วยังไม่มีรหัสสินค้า 1 รายการแล้วต้องออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินค้า โดยยก เลิกการบันทึกบิลขายนั้น ทั้งๆที่ใส่รายละเอียดเกือบครบแล้ว

Ø     โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูล  เรียง RUNING เอกสารให้ อัตโนมัติ ของแต่ละระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบ-ค้นหาสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะของเอกสารแต่ละใบ เช่นส่งของครบแล้ว ชำระเงินแล้ว ยกเลิกเอกสารใบนี้เพราะสาเหตุใด

Ø     ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆลงไปได้โดยง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร PRE – PRINT จำนวนมากจากโรงพิมพ์

Ø     ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด  INVOICE ได้หลายๆใบ  รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดหนี้จ่ายบางส่วนก็ได้

Ø     พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุป แยกแต่ละแผนก,ฝ่าย,โครงการ โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้ได้

Ø     สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ  เพียงแค่บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และแก้ไขปัดเศษการคำนวณและลงบัญชีให้ใหม่ อย่างง่ายดาย 

Ø     มีรายงานต่างๆ ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ยอดขายเรียงตามสินค้า กลุ่มสินค้า ลูกค้า กลุ่มลูกค้า พนักงานขาย ทีมขาย เขตการขาย  รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแต่ละแผนก, งบค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน , พิมพ์กระดาษทำการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO ,CASH FLOW หรือจะสร้างสูตรการคำนวณอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ ฯลฯ...

Ø     สามารถทำ COST ALLOCATION ได้ทันทีในขณะที่ลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือทั้งสองวิธีคู่กัน โดยระบบรับรู้ยอดรวมก่อนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอปิดงวด

Ø     สามารถทำงานสองภาษาคู่กันโดยหน้าจอเมนูเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษส่งผู้บริหารชาวต่างชาติได้ทันที ง่ายเหมือนพิมพ์รายงานภาษาไทย

Ø     ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหวของประกาศฉบับใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าจะใช้โปรแกรมที่ทันยุคต่อเหตุการณ์เสมอ เพราะเราพัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้ใช้งานอย่างแท้จริง

Ø     ไม่บังคับการล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูลเก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก

Ø     แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็เรียกดูงบการเงินได้ ประมวลผลต่อเนื่องข้ามงวด ข้ามปีได้ แม้จะผ่านการปิดรายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม

Ø   สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง แม้ว่าจะบันทึกเอกสารสลับลำดับรายการ หรือวันที่ก็ตาม สามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาบันทึกต้นทุนให้ภายหลังได้  หรือจะบันทึกรายการขายก่อนแล้วจึงค่อยบันทึกรับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึกต้นทุนก็ได้  เนื่องจากโปรแกรมสามารถกำหนดให้สินค้าสามารถติดลบได้ ( - )

Ø   รองรับหน่วยการขายได้ถึง 5 หน่วย หน่วยคุมสต็อคได้ 2 หน่วย กำหนดนโยบายการขาย และส่วนลด  ของแถม สินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่น

Ø   กำหนดคลังสินค้าได้ 6 หลัก สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ คือ (FIFO) (Average)แยก-รวมแต่ละคลังหรือแต่ละสาขาได้

Ø   รองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้อัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุด ขณะออกบิลได้

Ø   สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อ (Re – Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อค เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Ø    รองรับการโอนสินค้า ย้ายสินค้า ข้ามคลังได้  และรองรับใบเบิกวัตถุดิบ ไปงานระหว่างทำได้,รับสินค้าสำเร็จ

Ø    สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้   ด้วยระบบปรับยอดสินค้า ได้ทั้ง  ลด เพิ่ม ระบุหมายเหตุได้ไร้ขีดจำกัด

Ø  รองรับการขายสินค้าเป็น Lot  ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละ Lot ย้อนวันที่ได้ , รายงาน Lot รับเข้า 

Ø    รองรับบาร์โค๊ต, Serial,พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

Ø    ระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานละเอียดถึงทุกคำสั่ง ทุกรายงาน ทุกเมนูในโปรแกรม มีความปลอดภัยในการคัดลอกข้อมูลไปใช้ที่อื่น

Ø     ระบบเก็บสำรองข้อมูล (Backup – Restore) สร้างเงื่อนไขได้ละเอียดมาก ง่ายต่อการทำงาน แต่มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การส่งประสานข้อมูลจากสาขาต่างๆ มารวมกันเป็นเรื่องง่ายและได้อย่างใจ ซึ่งไม่มีโปรแกรมใดทำได้มากเท่านี้เลย

 
ระบบ Client / Server 100%

โปรแกรมบัญชี On Database ดีกว่าโปรแกรม On FileBase อย่างไร ?Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250