- แนะนำการใช้งาน
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)

        ทางบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนะนำการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษาเอกสารประกอบการใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานให้กับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

(สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอกสารประกอบการอบรม  สามารถโทร.สอบถามหรือขอเอกสารได้ที่ โทร. 089-482-0415  ได้ตลอดค่ะ)

1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มใช้โปรแกรม 

 ก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกการเปิดเอกสาร เราควรจะมีการจัดเตรียมฐานข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้

แนะนำเครื่องมือในการใช้คำสั่งในโปรแกรม ที่สามารถช่วยการใช้งาน ของผู้ใช้งาน สะดวก และง่ายต่อการใช้คำสั่งในโปรแกรม

โดยการใช้เม้าส์คลิกคำสั่ง  หรือสามารถใช้คำสั่งที่คีย์บอร์ดได้ ตามสัญลักษณ์เครื่องมือที่มีให้เลือกใช้ในแต่ละหน้าจอเมนูทุกระบบ

1        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลประจำบริษัท                        เมนูคุณสมบัติ à  เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลประจำบริษัท  

2        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลแผนก                                   เมนูคุณสมบัติ à  เพิ่ม/แก้ไขแผนก

3        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลผังบัญชี                                 เมนูระบบบัญชี à ฐานข้อมูลàเพิ่ม/แก้ไขผังบัญชี  -->     ACC_Chart.pdf

4        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลสต็อก                                    เมนูระบบสต็อก à ฐานข้อมูล

เริ่มตั้งค่า ตั้งแต่     -     คลังสินค้า

                              -   หน่วยนับ

                              -     กลุ่มสินค้า                                     

                              -   เพิ่มสินค้าและวัตถุดิบ  

                       -  เพิ่มรายชื่อรายได้ต่าง ๆ                     

 

5        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลลูกค้า                                     เมนูระบบลูกหนี้ à  ฐานข้อมูล à เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อลูกค้า

6        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลเจ้าหนี้                                   เมนูระบบเจ้าหนี้ à  ฐานข้อมูล à เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อเจ้าหนี้

7        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลสมุดเงินฝากธนาคารประจำบริษัท   เมนูระบบเช็ค à  ฐานข้อมูล à เพิ่ม/แก้ไขสมุดเงินฝากธนาคาร

8        ให้ตั้งค่าฐานข้อมูลสินทรัพย์                                เมนูระบบสินทรัพย์ à  ฐานข้อมูล à เพิ่ม/แก้ไขทะเบียนสินทรัพย์

                                  

 

2. การบันทึกยอดยกมาก่อนเริ่มใช้ระบบ

 

ตัวอย่าง

ยอดยกมาปี 2551                                                   เริ่มใช้ระบบปี 2552

(แต่ถ้าเป็นกิจการที่เปิดใหม่ก็ไม่ต้องบันทึกรายละเอียดนี้)

 

1        บันทึกยอดยกมาทางด้านบัญชี (จากงบดุล)                     เพื่อมีผลต่อการปิดบัญชีในงวดต่อไป

(เมนูระบบบัญชี à  ฐานข้อมูล à บันทึกยอดยกมาเริ่มต้นบริษัทและสาขา)   หากยังไม่ทราบยอดยกมาทางด้านบัญชี บันทึกภายหลังได้

 

2        บันทึก INV  ยอดยกมาทางด้านลูกหนี้รายตัว                 เพื่อมีผลต่อ  การเปิดใบเสร็จ-รับชำระ-ตัดนี้ภายในงวดใหม่

(เมนูระบบลูกหนี้ à ฐานข้อมูล à บันทึก INV ขายยกมาต้นงวด)

 

3        บันทึก  INV ยอดยกมาทางด้านเจ้าหนี้รายตัว                เพื่อมีผลต่อ  การบันทึกใบเสร็จ-จ่ายชำระ-ตัดนี้ภายในงวดใหม่

(เมนูระบบเจ้าหนี้ à ฐานข้อมูล à บันทึก INV ซื้อยกมาต้นงวด)

 

4        บันทึกยอดยกมาสต็อกรายตัว                                     เพื่อมีผลต่อการดูรายงานสินค้าคงเหลือ กระทบยอดงวดปัจจุบัน

(เมนูระบบสต็อค à บันทึก à  ปรับยอด à ระบุวันที่  เป็นวันก่อนเริ่มใช้ระบบ)  แล้วค้นสินค้าแต่ละรายการคงเหลือยกมา ระบุต้นทุนสินค้าที่ยกมาด้วย ว่ายกมาจำนวน? และต้นทุนต่อหน่วย?

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250