Formula winning
ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA TRD&ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
dot
Software & Package
dot
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletPOS
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การปิดบัญชี
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
bulletDemo
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
dot
Formula winning

โปรแกรมบัญชี : Formula winning  (ขั้นตอนการติดตั้ง --> Install FMWIN.pdf)

คุณสมบัติโปรแกรม Formula winning (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร คลิกดู -> EXE-FORM.pdf)

♦ รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STANALONE) และระบบหลายเครื่อง (LAN)  ไม่จำกัดเครื่อง (ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง)

♦ รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ

♦ รองรับการมีแผนก โดยกำหนดรหัสได้สูงสุดถึง 15 หลัก  ซึ่งมีผลต่อการเรียกดูรายงานแยกแผนกได้ โดยไม่ต้องแตกผังบัญชีมาก

♦ ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER  รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล  DATABASE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00

♦ รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดูรายงานย้อนหลังเท่าที่ต้องการย้อนหลังได้ และดูรายงานเปรียบเทียบได้

 

♦ บันทึกข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE

♦ เลือกทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกำหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได้

♦ เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของเอกสารเท่าที่ต้องการ เลือกก่อนได้

♦ ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีให้สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการให้

   เพื่อการยินยอมระหว่างกันอย่างถูกต้อง

♦ ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน

 

ระบบซื้อ / ระบบวิเคราะห์การซื้อ Purchase Order & Purchase Analysis  

♦ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินค้า เป็นต้น โดยโอนไปยังระบบรับสินค้าได้เลยไม่ต้องคีย์อีก 

 

♦ สามารถทยอยรับสินค้าตาม PO ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ หรือสามารถบันทึกรับสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้า

♦ เอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ

♦ รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา–ขายไปธุรกิจบริการ รวมถึงซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า ธุรกิจฝากขาย (รองรับภาษีซื้อ-รอนำส่ง)

♦ สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี สามารถแก้ไขยอดภาษีซื้อ ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้

♦ เก็บรายการสินค้าค้างส่ง เพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายนั้นๆในครั้งต่อไปได้

♦ ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าจากผู้ขาย ราคาซื้อล่าสุด ซื้อสูงสุด ซื้อต่ำสุด ได้ ในหน้าขณะ INPUT โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกดูรายงานอีก

♦ ใบลดหนี้ ลดหนี่ได้ทั้งรับคืนสินค้า และลดหนี้ราคาสินค้าได้โดยต้นทุนสินค้า จะกลับเข้าคลังให้ด้วยต้นทุนที่เคยขายออกไป(กรณีรับคืนสินค้า)

♦ สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้ และนำมาหักได้

♦ เพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้ และ สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล

♦ เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้ เพิ่มสินค้าในสต็อค เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ เก็บสถิติการซื้อและ ลงบัญชีให้ทันที) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที

♦ รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า         ♦ สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย ( เปรียบเทียบ 12 งวด )

♦ ตรวจสอบการซื้อจากการเอกสารที่เคยซื้อ  เช็คประวัติสินค้าได้ว่าประวัติสินค้านี้ เคยซื้อกับใคร บิลเลขที่เท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่?

โดยใช้คำสั่ง "ประวัติสินค้า"  โดยไม่ต้องไปเรียกดูรายงาน โปรแกรม POP UP ให้ทันที

♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามที่แบบสรรพากรกำหนด แบบหลากหลาย                                                                                    

♦ บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ และรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายๆอัตรา ใน 1 เสร็จ

♦ พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร ได้ เช่น แบบที่ 1 การบันทึกค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้บัญชี แบบที่ 2 การบันทึกค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่รู้บัญชีให้โปรแกรมลงให้

 

ระบบขาย / ระบบวิเคราะห์การขาย Sale Order & Sale Analysis

 

♦ สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบสั่งขาย (Sale Order), ใบยืมสินค้า, โดยโอนไปยังใบส่งของ / ใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice), บิลเงินสด (Order Receipt)

♦ รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา – ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) /ธุรกิจการ ผลิต

♦ สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้น

♦ เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าสามารถทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นได้

♦ ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่งได้

♦ สามารถออกรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามส่งให้ลูกค้าในครั้งต่อไปได้

♦ ค้น SO มาเปิดบิลขายได้ทันทีโดย ไม่ต้องคีย์ใหม่

♦ เริ่มงานขายไปก่อนหน้าได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี

♦ การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้งใบไม่จำกัดขั้น (3%+40+2%)

♦ สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใครจะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง

♦ รองรับการขายสินค้าเป็นชุด , เป็น Lot, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลดราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice เดียวกัน

♦ สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค บัตรเครดิต ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ

♦ กำหนดรูปแบบการบริหารสินค้าได้เองว่าถ้าสินค้าในคลังไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้นไปก่อนหรือไม่ หรือเลือกคลังสินค้าที่ต้องการให้ ตัดสินค้าได้ ว่าต้องการให้ตัดสินค้าออกจากคลังใด ตามสินค้าแต่ละรายการได้ หรือมองรวมบิลขายก็ได้

♦ ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าให้กับลูกค้า ราคาขายล่าสุด ขายสูงสุด ขายต่ำสุด ได้

♦ เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะไปตั้งลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติการขาย และลงบัญชีให้ และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที

♦ สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลลูกค้า / สินค้าได้ทันทีขณะทำการขาย

♦ สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้

♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกำหนด

♦ ระบุเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับการขายแต่ละครั้งที่แตกต่างกันได้

♦ สามารถพิมพ์รายงานยอดขายสด , ขายเชื่อ, ยอดขายทั้งหมด (สด, เชื่อและลูกหนี้) แยกตามสินค้า แยกตามลูกค้า แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได้

♦ พิมพ์รายงานการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า และแยกตามกลุ่มสินค้าได้

♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน-ไตรมาส-ปี ได้

♦ พิมพ์รายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร , เปอร์เซ็นต์, กำไร, มูลค่าขายและ จำนวนขายทั้งแบบจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาได้ และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย

♦ พิมพ์รายงานใบส่งของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย  

♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย

♦ พิมพ์รายงานใบส่งของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย

♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายสด – เชื่อ แต่ละวัน แต่ละเดือนได้ 

♦ พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย

♦ พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน – กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว        

♦ พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน

♦ พิมพ์รายงานเงินสดรับ-จ่าย รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามลูกค้า / สินค้า / ใบกำกับภาษี แสดงรายการสินคาแยกตามลูกค้า

♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานขาย เปรียบเทียบเป้าขาย หรือ สรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย  สามารถระบุชื่อลูกค้าที่จะตั้งหนี้ , ชื่อลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อลูกค้าที่จะไปเก็บเงินได้

♦ สามารถบันทึกการจ่ายแยกฝ่าย แยกแผนก ออกรายงานการขาย และบันทึกแยกฝ่ายและแผนกให้อัตโนมัติ

 

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง INVENTORY CONTROL

 

♦ รองรับรหัสสินค้าได้สูงสุด 20 หลัก  สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง ( ได้ถึง 40,000 คลัง ) 

♦ สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ คือ แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Average), แบบเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO)

♦ กำหนดราคาขายลูกค้าประจำแต่ละรายได้ พร้อมส่วนลด และสามารถกำหนดราคาขายได้ 5 ระดับ มาตราฐาน,เกรด A ,B ,C, D  รองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้อัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุดขณะออกบิลได้

♦ สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อ (Re – Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อค เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

♦ รองรับการโอนสินค้า ย้ายสินค้า ข้ามคลังได้ และรองรับใบเบิกวัตถุดิบ ไปงานระหว่างทำได้,รับสินค้าสำเร็จ

♦ สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้ ด้วยระบบปรับยอดสินค้า ได้ทั้ง ลด – เพิ่ม

♦ รองรับการขายสินค้าเป็น Lot ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละ Lot ได้ , รายงาน Lot รับเข้า

♦ มีแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงานเดียวกันได้ รองรับบาร์โค๊ต

 

♦ สามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง แม้ว่าจะบันทึกเอกสารสลับลำดับรายการ หรือวันที่ก็ตาม สามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาบันทึกต้นทุนให้ภายหลังได้ หรือจะบันทึกรายการขายก่อนแล้วจึงค่อยบันทึกรับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึกต้นทุนก็ได้ เนื่องจากโปรแกรมสามารถกำหนดให้สินค้าสามารถติดลบได้ ( - )

 

♦ พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า

♦ พิมพ์รายการสินค้าที่ไม่มีการขายหรือไม่มีการเคลื่อนไหว

♦ สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่างๆ แล้วค่อยมาบันทึกก็ได้และยังคงได้สินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO

♦ สามารถออกแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ

♦ สามารถเรียกดูรายงานสินค้า และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแต่ละคลัง หรือแต่ละสาขาได้ (สำหรับรุ่นที่รองรับสาขา)

♦ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip), ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) และใบลดหนี้ ใบรับคืนสินค้า ( Credit Note )

 

ระบบลูกหนี้ / วิเคราะห์สภาพลูกหนี้ ACOOUNT RECEIVABLE

 

♦ พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า

♦ พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกตามลูกค้าแต่ละราย

♦ สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติ โดยกำหนดช่วงเลือกลูกค้าได้เอง ว่าจะวางบิลลูกค้าหลายๆ รายให้อัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะชำระบางส่วนหรือทั้งใบก็ได้

♦ รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน ,ดร๊าฟ , เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ

♦ กรณีรับเช็คลูกค้ามีปัญหา ระบบสามารถเปลี่ยนเลขที่เช็คใบใหม่ได้ แล้วตั้งหนี้กลับอีกครั้ง หรือจะนำยื่นเลขที่เช็คใบเดิม นำฝากอีกครั้งก็ได้

♦ รองรับการจ่ายเงินเกินจริง หรือ ขาดจากยอดเงินรับจริง

♦ เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า และแบบสรุปเป็นรายลูกค้า,

♦ กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เอง พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุป และละเอียด โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้ ว่าต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร ?

♦ พิมพ์การ์ดลูกหนี้ , รายงานลูกหนี้เกินวงเงิน , รายงานลูกหนี้ค้างรับ , รายงานส่งจดหมายแจ้งตรวจทานหนี้ให้ลูกค้า,รายงานเอกสารลูกหนี้รายตัว

♦ พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และส่วนลดจ่ายเท่าไร

♦ สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

 

ระบบเจ้าหนี้ / วิเคราะห์สภาพเจ้าหนี้ ACOOUNT PAYABLE

 

♦ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบรับวางบิล , ใบจ่ายเงิน และใบลดหนี้ใบคืนสินค้า

♦ พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้

♦ พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกตามเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ

♦ รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดหนี้ (จ่ายบางส่วน) ก็ได้

♦ รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึงพันรายการ(ผสมกันก็ได้ )รวมถึงรายการโอน, ดราฟท์, L/C ( Letter of Credit ) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง

♦ รองรับการจ่ายเงินเกิน หรือ ขาดจากยอดเงินจริง ว่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือรายได้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ

 

♦ ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้

♦ สามารถชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

♦ พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุป หรือมีรายละเอียดวิเคราะห์ว่าต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้ 5 ช่วง

♦ พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้,รายงานเจ้าหนี้เกินวงเงิน , รายงานเจ้าหนี้ค้างจ่าย

♦ สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมมองของนักบัญชี สรุประบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน

♦ สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร

♦ มีบัญชีลูกหนี้การค้า – เจ้าหน้าที่การค้าเพื่อควบคุมยอดลูกหนี้ – เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาวเกินไป

♦ บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี

♦ INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดรับ-จ่ายเป็นแบบ PARTIAL ได้

♦ ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ

♦ สามารถพิมพ์ดูรายการยอดค้างรับ-ค้างจ่ายของหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วยรายการเอกสารใบในบ้าง

♦ สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการเอกสารให้เห็นก็ได้

♦ สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตนเองถึง 5 ช่วง ทั้งก่อน ถึงกำหนด 5 ช่วง และเลยกำหนด 5 ช่วง

 

ระบบเช็คและธนาคาร CHEQUE & BANK

 

♦ สามารถจัดทำรายการฝาก – ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ยธนาคาร ฯลฯ

♦ เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร ( Pay – in – slip) หรือกลับรายการเช็คจ่าย โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ

 

♦ สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement

♦ สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝาก เช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา ( ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย )

♦ สามารถพิมพ์รายงาน (Bank Statement) ได้

♦ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบ หรือทำ Bank Reconcile ได้

♦ สามารถพิมพ์รายงาน Outstanding Cheque ได้

♦ รองรับการทำ Post Date Cheque ( เช็คล่วงหน้า ) ระบุสถานะของเช็ค ว่าเป็นเช็คผ่าน เช็คคืน หรือเป็นเช็คยังไม่นำเข้า

♦ พิมพ์ทะเบียนเช็ครับมีปัญหาแยกตามลูกค้า

♦ สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ใบนำฝากเข้าธนาคาร ( Pay in – Slip) ได้

♦ สามารถจัดพิมพ์รายงานทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย เพื่อตรวจสอบได้

♦ สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จ่าย, เลขที่ , ล/ค-จ/น ได้

 

ระบบสินทรัพย์ ASSET DEPECIATION

 

♦ ดึงบิลซื้อ จากการซื้อสินทรัพย์ เพื่อเชื่อมเข้าฐานสินทรัพย์ ได้แยกตามแผนกได้เลยทันที

♦ เชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์กับระบบบัญชีแยกประเภท คำนวณสินทรัพย์ลงบัญชีอัตโนมัติ โดยสร้าง VOUCHER ให้อัตโนมัติที่รายวัน

 

♦ คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย

♦ คำนวณค่าเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน       

♦ สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติมในสินทรัพย์เพื่อรวมคิดค่าเสื่อมราคาได้

♦ เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง (Straight Line) และแบบลดน้อยถอยลง (Declined)

♦ หักค่าเสื่อมอัตรา % วันแรก ได้ในอัตราที่สรรพากรกำหนดได้

♦ คิดค่าเสื่อมราคาแยกตามแผนก หน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้นอยู่

♦ พิมพ์รายงานตารางค่าเสื่อม (แนบ ภงด.50 ) แยกตามกลุ่ม แยกตามบัญชี – แผนก ได้

♦ ระบุวันที่ขายสินทรัพย์ได้ เพื่อให้โปรแกรมหยุดการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติ

 

ระบบบัญชี GENERAL LEDGER

  ♦ บันทึก VOUCHER แบบ Compound entry ได้ถึง 9,999 รายการบัญชีต่อ 1 VOUCHER
บันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทโดยบันทึกได้ถึง 999 รายการ ต่อ 1 VOUCHER เอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่
-  บันทึกบิลซื้อ-บิลขายทั้งสดและเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้งานบริการ
-  บันทึกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี
-  บันทึกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-  บันทึกเอกสารธนาคาร เช่น เช็ค ถอนเงินสดใช้จ่าย ฝาก เงินเข้าบัญชี ดราฟท์ ฯลฯ
บันทึกโอนสินค้าข้ามคลัง ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต 
♦ สามารถยันยอดเอกสารต้นตอกลับไปได้ ในเมนูเดียวกัน เช่น ดูรายละเอียดบิลซื้อ-ขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ หลายเมนู 

♦ สามารถกำหนด FISCAL YEAR ( รอบระยะเวลาบัญชี ) เป็นวันไหนก็ได้ตามจริง (ยกเว้น 29 กุมภาพันธ์) และออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือปีปฎิทินก็ได้ 
♦ สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัดปี ไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ..18 งวด .. 24 งวด ที่น่าสับสนอีกต่อไป 
♦ สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็ว ไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อหาได้แล้ว สามารถมาบันทึกย้อนหลังได้ เช่น ยอด ยกมาทางบัญชีแยกประเภท , ยอดยกมาของสต๊อค , ยอดยกมา ของลูกหนี้/เจ้าหนี้รายตัว , ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยกมาค่าเสื่อมราคา 
♦ สามารถทำรายการเงินสดย่อยแบบ 1 VOUCHER มีหลายใบกำกับได้ 
♦ สร้างรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอร์มบัญชีที่ใช้บ่อย ( Template ) , รายการประเภท Recurring , การกำหนดสัดส่วนทำ Cost Allocation 
♦ เลือกดูรายงานโดยเลือกเป็นช่วงวันที่ใดก็ได้ เป็นช่วงสัปดาห์ รายเดือน หรือยอดรวมทั้งปี 
♦ เรียกดูงบการเงินต่างๆได้ทันที โดยยังไม่ต้องปิดบัญชี 
♦ สามารถจัดกลุ่มบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทำผสมกันกี่กลุ่มก็ได้จนกว่าจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T 
♦ จะเลือกใช้ผังบัญชีตัวอย่าง หรือจะสร้างผังบัญชีเองก็ได้ 
♦ บริษัทในเครือสามารถใช้ผังร่วมกับบริษัทแม่ได้ หรือแยกอิสระกันได้ 
♦ สามารถแก้ไขรหัสบัญชี และชื่อบัญชีหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกฐานข้อมูลภายในเสี้ยววินาที 
♦ มีรายงานต่างๆ ที่ละเอียด ทั้งรายงานบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกว่า 100 รายงาน 

♦ การปิดงวดที่ง่ายดาย และไม่บังคับล้างข้อมูลเมื่อสั่งปิดงวด
♦ ไม่บังคับล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูลเก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก 
♦ สามารถปิดงวดและยกเลิกการปิดงวดได้ง่ายดาย โดยเลือกปิดงวดเป็นรายเดือนหรือรายปี ก็ได้แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้ 
♦ ประมวลผลต่อเนื่อง ข้ามงวด ข้ามปี ได้ถึงแม้จะผ่านการปิดรายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม 

♦ สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลมากขนาดไหนก็ตาม ทำให้ไม่เสียข้อมูลที่บันทึกมาแล้วหลายๆปี และยังสะดวกต่อการปรับระบบฐานข้อมูลหรือแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

♦ สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนปี และพิมพ์ดูข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอยอดยกมา หรือโอน รายการต่างๆ แม้จะเป็นรายการข้าม งวด โปรแกรมก็จะคำนวณให้อย่างถูกต้อง เพราะการทำงานแบบ ON-LINE TRANSACTION PROCESSING แต่ทั้งนี้โปรแกรมก็สามารถ เลือกบันทึกรายการเป็นแบบ BATCH ได้เช่นกัน ทำให้การเริ่มการทำงานในรอบบัญชีใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องโอนกลับไปกลับมาและยัง เริ่มรอบบัญชีใหม่ได้ทันที แม้บัญชีปีเก่าจะยังไม่ปิดงวด

♦ สามารถเริ่มงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมาบันทึกภายหลังได้ ทำให้ไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูล ของงวดก่อนให้ครบถ้วน หรือถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถเริ่มระบบใหม่ได้ทันที

♦ สามารถปรับแต่งผังบัญชีเองใหม่ทั้งหมดหรือใช้ผังตัวอย่างจากโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานได้ทันที เหมาะกับธุรกิจที่ยังไม่มีระบบบัญชี

♦ สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด..15 งวด.. 18 งวด..24 งวด..ฯลฯ ( เพราะ ต้องมีงวดที่ใช้ปิดบัญชีหรือ POST ) ที่น่าสับสนอีกต่อไป เริ่มข้อมูลปีใหม่ได้ทันที แม้ยังไม่ได้ปิดบัญชีงวดก่อน แล้วค่อยมาปิดภายหลัง

♦ สามารถลดการลงบัญชีในรูปแบบที่ซ้ำๆ กันโดยสร้างรูปแบบการลงบัญชีที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้ ช่วยให้การทำงานประจำซ้ำๆนั้น ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกรายการใหม่ทั้งหมด เพียงแค่เลือกรูปแบบรายการแล้วรายละเอียดก็จะถูกดึงมาให้ทั้งหมด แล้วยังสามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรายการนั้นให้ตรงตามความต้องการเป็นครั้งๆไปได้อีกด้วย

♦ สามารถออกแบบงบได้อย่างง่ายดายไม่จำกัดจำนวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้พิมพ์งบได้หลายรูปแบบทั้งที่เป็นรายการ เป็นยอดสะสม งบประจำงวด งบรวมบริษัท งบแต่ละแผนก งบรวมหลายแผนก งบช่วงวันใดวันหนึ่ง หรือ ช่วง 9,999ปี รวมทั้งงบเปรียบเทียบ รายไตรมาส เปรียบเทียบแต่ละเดือน หรือเปรียบเทียบปี ได้แบบ 2 ปี และ 3 ปี

♦ สามารถรับ – ส่ง ข้อมูลไปมาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมที่ส่วนกลาง หรือสำหรับ ผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดยส่งข้อมูลผ่านแผ่น DISKETTE , ZIPDISK , CD-R , CD-RW, TAPE , MODEM , USB หรือ INTERNET ได้

♦ รองรับการบันทึกสมุดรายวันได้มากถึง 20,000 เล่ม ทำให้จัดการกับรายการ VOUCHER ที่มีความหลากหลาย และมีความซับซ้อนเช่น การแยกสมุดเล่มสมุดเงินสดเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด สมุดบัญชีธนาคารเพื่อจัดทำบัญชีแยกประเภทของแต่ละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงที่มีความหลากหลายได้มากเกินกว่าที่คาดไว้

♦ สามารถลงบัญชีซื้อ – ขาย – จ่าย – รับ ได้ละเอียดทุกรูปแบบอย่างอัตโนมัติ ไม่ใช่เฉพาะรายการซื้อ ขาย สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ บริการ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรายการสินทรัพย์ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้ากึ่งสำเร็จรูป วัสดุประกอบ อะไหล่ รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ครบถ้วนตามหลักวิชาการบัญชี โปรแกรมจะทำการลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ

♦ บันทึกข้อมูลในลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมูลเกือบทุกชนิดได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าๆออกๆจากหน้าจอ อันทำให้เกิดความล่าช้าและความสับสนในการบันทึกข้อมูล ลองนึกถึงขณะที่กำลังจะออกจากบิลขายสักใบแล้วยังไม่มีรหัสสินค้า 1 รายการแล้วต้องออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินค้า โดยยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้น ทั้งๆที่ใส่รายละเอียดเกือบครบแล้ว

♦ ไม่จำเป็นต้องทำงานแบบ PULL – DOWN MENU ( หรือ SRCOLL BAR ) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลลำบากยุ่งยากและล่าช้าเพราะต้องคอยใช้ Mouseคลิกไปที่ปุ่มเล็กๆกว่าจะคลิกให้ตรงปุ่มแล้วยังต้องคอยกดเลื่อน SCROLL หาชื่อลูกค้าอีกสามารถคีย์อักษรนำที่ใกล้เคียงที่สุดก็ค้นหาให้เร็วขึ้น

♦ เมื่อบันทึกเอกสารแล้ว โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูล เรียง RUNING เอกสารให้ ของแต่ละระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นหาสะดวก และรวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบสถานะของเอกสารแต่ละใบ เช่นส่งของครบแล้ว ชำระเงินแล้ว ยกเลิกเอกสารใบนี้ ฯลฯ..

♦ มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์จากจอภาพ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกไฟล์ Text file, Excell, eArchive และพิมพ์ ได้ 2 MODEคือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ได้ภายในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งยังไม่มีใครตามทัน

♦ การพิมพ์รายงานทางจอภาพ สามารถย่อขยาย ซ่อน (HIDE) และล็อค ROW หรือ COLUMN ได้ ทำให้ดูรายงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแสดงผล ล้นจอภาพได้โดยสะดวก ไม่ต้องเลื่อน SCROLL ซ้ายที ขวาที ทำให้การดูรายงานสะดวกขึ้นมาก

♦ รายงานทุกรายงาน สามารถตรวจสอบออกจอภาพก่อนได้ หากเน้นเฉพาะรายงานหน้าที่ต้องการ ก็ระบุเลขที่หน้า เป็นการประหยัดกระดาษไม่จำเป็นต้องพิมพ์รายงานออกมาทั้งหมด และยังเลือกพิมพ์ออก Adobe Reader (.PDF) ได้ สะดวกพิมพ์ พร้อมส่ง Mail ให้ผู้บริหารได้ทันที

♦ ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆลงไปได้โดยง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร PRE – PRINT จำนวนมากจากโรงพิมพ์ การออกแบบฟอร์มพิมพ์ รูปแบบแสดงผลพิมพ์ ตามฟอร์มที่ออกแบบไว้ แบบฟอร์มพิมพ์ที่สร้างเองลงกระดาษเปล่า แบบฟอร์มพิมพ์จากโรงพิมพ์ 3ชั้น หรือ 5 ชั้น

♦ กำหนดแบบฟอร์มพิมพ์ได้ไม่จำกัด โดยสามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มได้ 5 ฟอร์ม / เล่มเอกสาร 1 เล่ม

♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อเฉลี่ยคืนบางส่วนได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน รองรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน, ลดหย่อนภาษี หรือแม้แต่ได้รับการยกเว้นภาษี

♦ สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และแก้ไขปัดเศษการคำนวณและลงบัญชีให้ใหม่ อย่างง่ายดาย

♦ สามารถทำ ON – LINE UPDATE และ ON- LINE CORRECTION และเลือกที่จะ POST อัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ หรือจะพักรอไว้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนก็ได้

♦ มีรายงานต่างๆ ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแต่ละแผนก, งบค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน , พิมพ์กระดาษทำการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสร้างสูตรการคำนวณอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ

♦ สามารถดูงบการเงินที่ถูกต้องได้ทันที โดยไม่ต้องรอปิดงวดบัญชี และเก็บข้อมูลที่ยังไม่ปิดงวดได้ไม่จำกัดปี

♦ สามารถออกรายงานและงบย้อนหลังเสมือนย้อนเวลาไปในอดีตได้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดงวดแบบปิดทุกเดือน หรือปิดเป็นปีก็ตาม

♦ สามารถเรียกดูรายงานและยอดยกมาของบัญชีสต็อค ได้ละเอียดระดับวัน หรือย้อนวันที่ได้ตลอดเวลา

♦ สามารถทำ COST ALLOCATION ได้ทันทีในขณะที่ลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือทั้งสองวิธีคู่กัน โดยระบบสามารถรับรู้ยอดรวมก่อนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอปิดงวด

♦ สามารถควบคุมงบประมาณอย่างได้ผล พร้อมเปรียบเทียบระหว่าง ACTUAL กับ BUDGET ได้อีกด้วย

♦ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SET กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลา หรือจะเปลี่ยนขณะทำรายการแต่ละ รายการก็ได้

♦ สามารถสับสวิทช์หน้าจอรายงานต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้ทุกรายงานที่มีในระบบ สำหรับรุ่น ENG

♦ สามารถทำงานสองภาษาคู่กันโดยหน้าจอเมนูเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษส่งผู้บริหารชาวต่างชาติได้ทันที ง่ายเหมือนพิมพ์ รายงานภาษาไทย

♦ ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหวของประกาศฉบับใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าจะใช้โปรแกรมที ทันยุคต่อเหตุการณ์เสมอ ไม่ต้องรอให้บริษัทแม่ของซอฟท์แวร์ต่างประเทศพัฒนาให้อีก หรือรอตัวแทนในประเทศแก้ไขแต่รูปแบบรายงานให้ ซึ่งก็ยังไม่ตรงกับประกาศของกรมสรรพากร (เพราะแก้แต่รูปแบบรายงานเท่านั้น ส่วนแกนหลักของโปรแกรมไม่ได้แก้ตาม ) เพราะเราพัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้ใช้งานอย่างแท้จริง

♦ รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือกว่าชั้นซอฟท์แวร์ที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาให้ระบบ ONLINE กันได้เพียงแค่แบบ ONE TO MANY ที่เราทำได้มานานแล้ว

 

ระบบภาษี

♦ รองรับธุรกิจบริการ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 
♦ ภาษีซื้อเฉลี่ยคืน-ภาษีขอคืนได้บางส่วน
♦ รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่น ในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น 
♦ สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้ 
♦ ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนดให้ อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี 
♦ สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 จับคู่กับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว้ช่วยให้ สะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นตอได้ 
♦ รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป 
♦ รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออก รายงาน แยกแต่ละอัตราภาษีให้ด้วยอย่างถูกต้อง 
♦ รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบและเฉลี่ยคืนแต่ ละรายการสินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้ด้วย 
♦ สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้ 
♦ สามารถแยกแยะได้ว่า รายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อ กำหนดสรรพากรและออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม 
♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบ ยันยอดกับบัญชี แยกประเภทภาษีซื้อ-ภาษีขายได้สะดวก 
♦ สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER 
♦ รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับ เอกสาร 
♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากรและแยกให้ตามสาขาของกิจการ 
♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 ได้

ระบบรักษาความปลอดภัย

♦ มีรายงานตรวจสอบ การทำรายการ ว่า Password ใด User ใด ทำเอกสารที่ระบบใดบ้าง ระบุวันที่ เวลา โดยใคร?

♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพี่มเติมผู้ใช้งานเองได้ , กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามตำแหน่ง , ระดับการบริหารหรือเจาะจงเป็นรายคน ด้วยวิธีเซ็ต ที่ง่ายไม่ต้องจำว่าเช็ตไว้ที่ไหนบ้าง มีรายงานประจำวัน ตรวจสอบ ว่า USER ใด มีการใช้งานในระบบใดบ้าง USER แต่ละคน สามารถทำหน้าที่ในเมนูใดได้บ้าง ในระบบ เช่น เห็น เข้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก พิมพ์ได้ ออกจอภาพได้ ออกเป็นไฟล์ได้ ระบบบำรุงรักษาข้อมูล

♦ มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหาย Backup 1 และ Restore 1 เพื่อเรียกข้อมูลจาก Backup 1

♦ มีระบบ Backup 3 ย้ายข้อมูลเฉพาะบริษัทไปเครื่องอื่นๆ และ Restore 3 เพื่อเรียกข้อมูลจาก Backup 3

♦ สามารถโอนฐานข้อมูล ได้ด้วยตนเอง

♦ สร้างรายการ POST ทางบัญชี ได้โดยกำหนดช่วงที่ต้องการ Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250