ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA MRP
bulletFORMA TRD&ERP
bulletM@Forma Mobile
bulletFormula ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
bulletFormula msde
dot
Software & Package
dot
bulletFormula Lite
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletFEAT (SME)
bulletPOS
dot
PAYROLL
dot
bulletPayroll+TA+HR
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การสำรองข้อมูล
bullet- การปิดบัญชี
bullet- CD Install หายทำอย่างไร
bullet- Database # Filebase
bullet- ไวรัสคืออะไร?
bullet- การสั่งพิมพ์รายงาน
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
bullet- การพิมพ์ออกไฟล์ excel
dot
Hardware
dot
bulletHardware Requirement
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
dot
Download
dot
bulletRemote Desktop
bulletDemo
bulletVDO DEMO
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มพิมพ์
bulletตัวอย่างฟอร์ม ปกส.-ภ.ง.ด53,3,1
bulletคลีนิคบัญชี
bulletผังบัญชี สำเร็จรูปใช้ได้เลย
bulletสูตรการออกแบบฟอร์มพิมพ์
bulletสูตรการออกแบบงบการเงิน
bulletแก้ไขเมนูเป็นภาษาต่างดาว
bulletรับผลิตกระเป๋าและของพรีเมี่ยม


โปรแกรม Remote


หลักการทำงาน

 

 

 

โปรแกรมบัญชี ติดตั้งใช้งานได้ทันที โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แม้ผู้ไม่รู้บัญชีก็ทำได้ เปิดบิลได้มั่นใจ 

 

ซึ่งรวบรวมระบบบัญชีเชื่อมโยงถึงกันอย่างอัตโนมัติ www.meritsoft.info
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.meritsoft.info ท้าให้คุณพิสูจน์!! ด้วยตัวคุณเอง หรือแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Email: meritsoft@hotmail.com
เมอริทซอฟท์จำหน่ายซอฟต์แวร์คุณภาพสูงแต่ราคา ย่อมเยาว์ โดยเน้นให้ลูกค้าสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ด้วยการเรียนรู้ จากเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้ใน
Web Site Contact: ณัฐวีณา Tel: 02-678-1223 Hotline: 089-482-0415

เป็นโปรแกรมบริหารจัดการงานด้านบัญชี สำหรับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ทำงานบน Database Client/Server 100% ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรองรับงานที่หลากหลายของฝ่ายบัญชี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมบัญชีที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า เมื่อบันทึกรายการขายสินค้า ระบบจะทำการเก็บข้อมูลการขายเข้าสู่ระบบ และส่งผลให้ ลดยอดสต็อก,บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดลูกหนี้ (กรณีขายเชื่อ), บันทึกรายงานภาษีขาย ให้อัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี จากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงวันที่, วันนัดรับชำระ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้า จะส่งผลให้ เพิ่มยอดสต็อก,บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้,เพิ่มรายการในการ์ดเจ้าหนี้ (กรณีซื้อเชื่อ),บันทึกรายงานภาษีซื้อ ให้อัตโนมัติ
สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้ ไม่จำกัด ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ Voucher ฯลฯ.. และรองรับเครื่องพิมพ์ได้ทุกชนิดพิมพ์เอกสารแยก หรือเป็นชุด ลดปัญหาการใช้เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ที่พิมพ์ช้า เสียงดัง และราคาแพง
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ Ink Jet  หรือ Laser ก็ได้ พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสำเนา (กำหนดจำนวนสำเนาได้เอง) ใช้กระดาษเปล่า A4 ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษแบบต่อเนื่องที่มีราคาสูง เลือกข้อความส่วนหัวฟอร์มได้ หรือจะเพิ่มเองก็ได้ เช่น “ใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี” เพิ่มหรือแก้ไข  ข้อความคำว่า “ต้นฉบับ” และ “สำเนา”
มีฟอร์มหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้แบบฟอร์มหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้ทันที พิมพ์ฟอร์มสำเร็จรูปด้วยเครื่องพิมพ์  Ink Jet  หรือ Laser สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษเปล่าได้เลย 

ระบบสินค้าคงคลังควบคุมสินค้าได้ทั้งแบบ Lot , Serial, Lot & Serial ในเรื่องการคำนวณต้นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น FIFO, Average,Standard Cost นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกจากออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำรายงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระบบ มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ เช่น รายงานเกี่ยวกับด้านการซื้อ-ขาย, รายงาน Stock Card, รายงานยอดสินค้าคงเหลือ, รายงานเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขา รองรับงานแบบเรียลไทม์ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้คุณอนุมัติทั้งหมด ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น และการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานในเมนูต่างๆ โดยกำหนดสิทธิ์ได้ถึงระดับฟังก์ชั่น เช่น สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถลบหรือปริ้นข้อมูลได้ เป็นต้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน เก็บประวัติการ Login, การลบเอกสาร, การเพิ่ม, การแก้ไข และการปริ้นเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.meritsoft .infoซิค่ะมีคำตอบให้คุณมากกว่า บริษัทเมอริทซอฟท์คำนึงถึงการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เล็งเห็นจุดเด่นของโปรแกรมที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นโปรแกรมที่รองรับข้อมูลได้ปริมาณมาก ไม่ต้องล้างข้อมูลบ่อยๆ ไม่จำกัดปีที่ทำงาน ประเภทธุรกิจที่รองรับได้แก่ ซื้อมา-ขายไป , บริการ , รับเหมา – ก่อสร้าง , นำเข้า – ส่งออก การผลิต และอื่นๆ ฯลฯ ... ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต่อๆ กันมา บริษัทเมอริทซอฟท์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมา กำลังใจจากท่านจะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาผลงานที่ดี ออกสู่ตลาดให้มากขึ้น โดยยึดหลักของดีมีคุณภาพในราคาประหยัด โดยคนไทยเพื่อคนไทย ลักษณะการทำงานเป็นแบบเมนูใช้ง่าย มีเครื่องมือในการใช้คำสั่งบนจอภาพ ติดตั้งได้ไม่จำกัด ที่อธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด มีคู่มือภาษาไทย และสอบถามการใช้งานได้ทางโทรศัพท์ 02-678-1223-4 หรือ Support ผ่านมือถือได้นอกเวลาทำการ 089-482-0415
โปรแกรมธุรกิจ ของคนยุคใหม่ ใช้ง่าย ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำโปรแกรมคอมฯมาใช้ในระบบท่านใช้งานง่าย เชื่อมโยงอย่างอัตโนมัติ

 

 โปรแกรมบัญชีที่ช่วยให้การบริหารองค์กรเป็นเรื่องง่าย

*  ได้ใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า บันทึกใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

ก่อนส่งของ

*  ได้บิล/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี จากโปรแกรมสวยงาม

*  ได้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร

*  ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามทวงหนี้

*  ได้การ์ดสต็อกสินค้า (เพิ่มสต็อคให้อัตโนมัติ)

*  พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ

*  รายงานสรุปยอดขายเพื่อไปช่วยวิเคราะห์กำไร พร้อมช่วย

คิดคอมมิชชั่นตามเป้าการขาย แยกเขต แยกทีมขายได้

เช่นเดียวกัน เมื่อป้อน ซื้อสินค้า ด้วยโปรแกรมบัญชี

ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ

*  ได้รายงานภาษีซื้อ ส่งสรรพากร

*  ได้การ์ดเจ้าหนี้

*  ได้การ์ดสต็อกสินค้า (ลดสต็อคให้อัตโนมัติ)

*  พิมพ์ใบรับวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ

และเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ มาชำระเงิน ด้วยโปรแกรม

บัญชี ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติคือ

*  ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์ ได้รายงานค้างรับลูกหนี้รายตัว

*  รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ยอดหนี้

และเมื่อถึงกำหนดชำระ ชำระเจ้าหนี้ ด้วยโปรแกรมบัญชี

ผลที่จะได้ตามมาอัตโนมัติ คือ

*  ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์ และทำให้รับรู้ล่วงหน้า ว่าจะ

วางแผนการจ่ายเงินเมื่อไหร่

สามารถควบคุมระบบเช็คและเงินฝากธนาคารได้

*  ได้รายงานทะเบียนเช็ครับ และทะเบียนเช็คจ่าย

จากการป้อนรายการดังกล่าว โปรแกรมบัญชี จะทำการลง

บัญชี Dr,Cr ให้อัตโนมัติทันที

*  ลงสมุดบัญชีรายวัน   * ลงบัญชีแยกประเภท  

*  ทำงบกำไร-ขาดทุน   * ทำงบดุล,งบทดลอง ให้อัตโนมัติ

เผยแพร่ สู่สถาบันการศึกษา-สื่อการเรียน

เป็นอีกส่วนของความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลกรให้มีคุณภาพทางการบัญชีได้ รับสอนโปรแกรม Formula ให้แก่อาจารย์ ในและนอกสถาบัน หลักสูตรประจำวิชาการ หรือซัมเมอร์ให้แก่นักศึกษา Tel 089-482-2228

   

    บริการออกแบบฟอร์มพิมพ์ฟรี ! เมื่อสั่งซื้อ สำหรับลูกค้า

ที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีฟอร์มเอกสาร บริษัทฯ บริการออกแบบ

ฟอร์มพิมพ์ให้ฟรี 10 ฟอร์ม ติดตั้งใช้งานได้เลย เยี่ยมสุดๆ

 บริการพิเศษ !  รวดเร็วทันใจ ฉับพลัน ทันท่วงที

สำหรับลูกค้าเก่า ที่ใช้โปรแกรมรุ่น  Filebase  ลุ้นรับการ

เปลี่ยนการใช้งานบน    Database  ได้ในราคาโปรโมชั่น

พิเศษได้ที่นี่หากคุณกำลังประสบปัญหาข้อมูลมากและ

การใช้งานฐานข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ หรือมีปัญหาไม่ได้มี

การ  UPDATE  Version   มานานเช่น V.6.5  , V7.0

เรามีบริการที่สามารถช่วยให้ลูกค้า UPDATE การใช้งาน

ให้ทันสมัยใหม่ทันปัจจุบัน V.8.6  ที่นี่ เรามีบริการรับโอน

ฐานข้อมูลหรือข้อมูลทั้งหมดขึ้นสู่ DATABASE ในราคา

พิเศษ! ก่อนใคร สนใจติดต่อฝ่ายขาย เรามีทีมงานตรวจ

สอบข้อมูลก่อนการโอนข้อมูล ปรึกษาทีมงานได้นะค่ะ

ยินดีให้บริการค่ะ 02-678-1223-4

 บริการ Business SMS Alert

 

ระบบแจ้งการสอบถามผ่าน SMS Alert

*  เชื่อมได้ทุกผลิตภัณฑ์ในเครือ

*  สอบถามยอดสินค้าคงเหลือ ยอดขายมายัง office

*  ระบบจะ  Alert เมื่อมีการสอบถาม

*  โปรแกรมจะตอบกลับ ให้ทันทีที่ Mobile

ลูกค้าเก่าที่ต้องการใช้ วันนี้เปิดจำหน่ายและบริการแล้ว

*  แจ้งโปรแกรมในเครือที่ใช้อยู่

*  ราคาพิเศษ 5,000 บาท

*  ติดตั้งใช้งานได้ทันที

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250