ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Software & Module
dot
bulletFORMA MRP
bulletFORMA TRD&ERP
bulletM@Forma Mobile
bulletFormula ERP
bulletFormula SQL
bulletFormula SQL Express
bulletFormula msde
dot
Software & Package
dot
bulletFormula Lite
bulletFormula winning
bulletBOQ- รับเหมาก่อสร้าง
bulletFEAT (SME)
bulletPOS
dot
PAYROLL
dot
bulletPayroll+TA+HR
dot
Support
dot
bullet- แนะนำ(ก่อนเริ่มโปรแกรม)
bullet- ออกแบบฟอร์มพิมพ์
bullet- ขั้นตอนติดตั้ง FM
bullet- การสำรองข้อมูล
bullet- การปิดบัญชี
bullet- CD Install หายทำอย่างไร
bullet- Database # Filebase
bullet- ไวรัสคืออะไร?
bullet- การสั่งพิมพ์รายงาน
bullet- ประเภทเอกสารในระบบ
bullet- การพิมพ์ออกไฟล์ excel
dot
Hardware
dot
bulletHardware Requirement
dot
Reference Site
dot
bullet- Site Formula
dot
Download
dot
bulletRemote Desktop
bulletDemo
bulletVDO DEMO
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
dot
Service
dot
bulletบริการหลังการขาย
bulletMA
bulletหลักสูตรการอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มพิมพ์
bulletตัวอย่างฟอร์ม ปกส.-ภ.ง.ด53,3,1
bulletคลีนิคบัญชี
bulletผังบัญชี สำเร็จรูปใช้ได้เลย
bulletสูตรการออกแบบฟอร์มพิมพ์
bulletสูตรการออกแบบงบการเงิน
bulletแก้ไขเมนูเป็นภาษาต่างดาว
bulletรับผลิตกระเป๋าและของพรีเมี่ยม


โปรแกรม Remote


สุดยอดนวัตกรรมใหม่ ! ERP พัฒนาโดยคนไทย article

     ทีมงาน วางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ มีทีมงานเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้าน  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ( MIS ) ที่สามารถให้บริการ Consult แก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

    รับวางระบบข้ามสาขา ระหว่างบริษัท (สำนักงานใหญ่) กับ (สาขาต่างๆ) หรือ พนักงานขาย ให้สามารถทำงานผ่านการเชื่อมต่อที่สามารถทำงานที่ใดก็ได้ รวดเร็ว ทันทวงที

วิธีทดสอบ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี ERP ก่อนซื้อ 

      ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp คุณควรที่จะได้ทำการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมให้ละเอียดเสียก่อน หากคุณไม่พิถีพิถันในการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ดีแล้วคุณจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายภายหลังเป็นอย่างมาก คุณควรที่จะทำการทดสอบดังรายการต่อไปนี้

1. Tool ที่ใช้ในการพัฒนา ในที่นี้ไม่ไดรับประกันว่าการมี Tool ที่ดีแล้วจะทำให้การพัฒนาซอฟท์แวร์ออกมาดีด้วย แต่ Tool ที่ดีก็สามารถช่วยโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ระบบงานจะมีคุณภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มีการออกแบบที่ดี มีทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพ มีทีม QA ที่มีคุณภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณต้องทำความเข้าใจว่า โปรแกรมโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpเป็นโปรแกรม Database Tool บางตัวอาจจะไม่เหมาะสมในการพัฒนากับงานที่เป็น Database ภาษา Visual FoxPro เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Database ที่ใช้ภายในองค์กรนั้น ๆ ไม่เหมาะทำงานทางการค้าเพราะจะต้องมีการ Maintenance อยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการ Reindex ข้อมูลอยู่เป็นประจำ ข้อมูลเสียหายบ่อย จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ตลอดเวลา

2. ความเร็วของโปรแกรม คุณควรที่จะทดสอบความเร็วของโปรแกรมในขณะที่มีข้อมูลมาก ๆ อาจจะประมาณ 10,000 Record ขึ้นไป โปรแกรมที่ใช้ Access เป็น Database ข้อมูลมาก ๆ จะช้ามาก ส่วน Foxbase จะทำให้เกิดปัญหาในการที่จะต้อง Reindex ข้อมูลอยู่เสมอ

3. สอบถามการทำงานบนระบบLAN ร ะบบ LAN ที่อยากจะให้ทำความเข้าใจ คือ Client/Server และ File Server สองระบบทำงานต่างกันมาก ผู้ขายบางรายได้บอกลูกค้าว่าโปรแกรมของตัวเองเป็น Client/Server ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงแค่ File Server ระบบ File Server โอกาสที่มีปัญหาในการทำงานภายหลังมีมาก เช่น File เสีย การประมวลผลทำได้ช้า ไม่สะดวกในเรื่องการทำงาน การทำงานติดขัดอยู่ตลอดเวลา

4. ทดสอบเปรียบเทียบความง่ายในการใช้งาน
- ต้องสามารถใช้เมาส์แทนคีย์บอร์ดได้ทุกหน้าจอ คงไม่สะดวกเป็นอย่างมากหากต้องใช้เมาส์สลับคีย์บอร์ดอยู่ตลอดเวลา
- ทดสอบในเรื่องระบบการค้นหาว่าสะดวกรวดเร็วหรือไม่
- ทดสอบขั้นตอนในการทำงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
- หน้าจอบันทึกข้อมูลต้องง่ายในการทำความเข้าใจ
- ความสัมพันธ์ในการทำงานในระบบต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างง่ายดาย

5. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน (Report) คุณจะทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมได้ก็ต่อเมื่อคุณได้มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมจริงเท่านั้น บางโปรแกรมบันทึกข้อมูลได้แต่ออกรายงานไม่ถูก รายงานแต่ละรายงานยอดไม่ตรงกัน ขาดความเชื่อถือของรายงานที่จะนำข้อมูลไปใช้ บางโปรแกรมเมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมากไม่สามารถจะออกรายงานพร้อมกันหลาย ๆ เครื่องได้อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านควรพิจารณาในหัวข้อนี้คือ รายงานที่ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ท่านต้องการหรือไม่ คุณต้องเปรียบเทียบให้ละเอียดว่ารายงานของซอฟท์แวร์ตัวไหนที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

6. ตรวจสอบคุณภาพของทีมบริการหลังการขาย ผู้ขายซอฟท์แวร์บัญชีบางรายไม่สามารถจะให้คำแนะนำในการ Implement โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpได้เลย เพราะขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpประจำบริษัท โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpที่พัฒนาออกมาจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงบางจุดเท่านั้น การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมมาจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpเป็นอย่างดีจึงจะได้โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpมีคุณภาพ ทีม Customer Support ต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมากพอที่จะคอยให้บริการต่อลูกค้า ผู้ซื้อบางรายลืมคำนึงถึงการบริการหลังการขาย  ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานภายหลัง
Why? Merit

ให้ความสำคัญ ERP
บริหารอย่างมืออาชีพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัทเมอริทซอฟท์ จำกัด Tel. 02-678-1223 , 086-412-5424 HOTLINE:สายตรง เจ้าหน้าที่ 089-482-2228, 086-080-1234 Email merit_soft@hotmail.com, meritsoft@gmail.com,surathananart@gmail.com เลขที่ 48/153 ซ.พระรามเก้า43 ถ.เสรี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250